Spara tid med tips från struktur-experten

25 april, 2014

Genom att förbättra vår struktur får vi mer tid över till det viktiga. Eftersom det handlar om hur vi arbetar hela dagarna får små förändringar stora effekter i vad vi får gjort, hur effektiva vi är och vilken servicenivå vi håller. David Stiernholm, Sveriges enda struktör ger dig sina bästa tips. Tänk så här; hur många timmar vill du spara idag?

En att göra-lista

Skriv upp allt du har att göra på bara ett enda ställe, det vill säga i en app, i ditt mail- och kalenderprogram, i ett block eller någon an- nanstans. Det viktiga är att stället är ett enda. Du får kvickt överblick över allt du har att göra och känner oftare att du har ryggen fri.

Översikt över dina stora uppgifter

Gör en komplett översikt över alla dina större uppgifter och projekt som var och en tar längre tid än en arbetsdag. Eftersom du behöver bryta ned dem i mindre steg för att få dem gjorda (och inte skjuta upp dem), hör de inte hemma i att göra-listan (för där har du bara uppgifter som var och en tar kortare tid än en arbetsdag).

Ta bort läshögen

Istället för att ha en läshög som tynger dig, lägg in läsningen som att göra-uppgifter. Också när du läser något, gör du något.

Det du väntar på från andra

Bestäm dig för ett ställe där du noterar allt du väntar på från andra. Färre saker rinner ut i sanden och med större framförhållning påmin- ner du dem som påminnas bör. Du får det du behöver i mer god tid än annars.

Lagra på färre ställen

Lagra papper och digital information på åtminstone ett ställe färre än idag. Du sparar snabbare undan (och skapar färre högar) och hittar lättare det du behöver.

Försvinn ibland

Skaffa dig ett ställe dit du drar dig undan när du verkligen behöver vara ostörd. Det kan vara i era lokaler eller någonstans på stan. Se till att du inte blir hittad av kollegor och andra, om du inte själv vill.

Prioritera efter dina mål

Tydliggör för dig själv vilka konkret formulerade och mätbara mål du arbetar mot detta året. Först när du vet det, kan du göra en medveten och korrekt prioritering bland allt du har att göra.

Töm skrivbordet!

Sträva efter att få undan allt material från ditt skrivbord som du inte arbetar med just nu eller som inspirerar dig. Tomma ytor distraherar mindre än information du behöver senare.

Återanvänd texter

Skaffa en textbank för formuleringar och svar som du behöver skriva igen. Vill du förenkla ännu mer, använder du ett textexpansionsverktyg som skriver det du vill ha skrivet men vill slippa skriva (själv).

Gör checklistor

Gör checklistor över hur du gör de uppgifter som du tycker är smått krångliga. Då slipper du dra dig till minnes hur det var du gjorde. Det blir färre fel och snabbare klart, och du kan arbeta utan stressen att inte veta hur du ska göra.

 

David Stiernholm är Sveriges enda struktör och anlitas av allt ifrån börsbolag till entreprenörer. Han ligger just nu på listorna med sin bok ”Klart – Bli superstrukturerad på 31 dagar”.