Forskning + företagande = sant!

9 november, 2010

Av tradition har akademi och näringsliv varit åtskilda, det har...

Av tradition har akademi och näringsliv varit åtskilda, det har i princip varit vattentäta skott dem emellan. Det här har tack och lov luckrats upp mer och mer. De båda sektorerna har mycket att lära av varandra – samverkan kan ge både akademin och företagen nya insikter.

Ett bra exempel på den här typen av samarbete hittar man på forskningscentrumet CBI (www.cbi.chalmers.se) vid Chalmers i Göteborg. De forskar om innovation och samarbetar i olika utsträckning med företag i alla sina forskningsprojekt. Grundtanken är att producera kunskap som är relevant för företagen och samtidigt viktig för forskningssamhället.

CBI arbetar handgripligen i företagen. Graden av nytta varierar, och kan vara märkbar på olika lång sikt, men tanken är att forskningen alltid ska leda till någon form av “impact”. De vill helt enkelt säkerställa att deras forskning har en mening utanför akademin.

Genom forskningsprojekten får företagen svar på frågor som: Vad består den innovativa förmågan av? Hurdant är vårt kreativa klimat? Vilka utmaningar har vi? Och vad är vi duktiga på?

Många av företagen som deltar i CBI:s projekt får en kick av samarbetet och fortsätter utveckla sitt innovationsarbete, antingen på egen hand eller med hjälp av konsulter.

Sofia Börjesson, som är föreståndare på CBI, föreläser i Stockholm 15 november. Där har du möjlighet att träffa henne för att få tips om hur du går vidare med ditt eget innovationsarbete.

Helene Thorgrimsson
Esbri