BETA

Så här skapar du en logga till ditt företag i 7 steg

20 november, 2014

Din logga används för att stärka ditt varumärke. När någon ser din logga vill du att de genast ska tänka på ditt företag eller dina produkter. Loggan ska vara lätt att känna igen, enkel att förklara och visuellt intressant så att den inte glöms. Lätt som en plätt! Eller …?

Här hittar du sju tips för att få din logga att bli så bra och slagkraftig att den sticker ut och särskiljer sig från konkurrenterna.

Vad är viktigast – färg, form eller enkelhet?

Ska den vara blå, kantig, mer komplex, roligt eller färgstark. När du ska designa din logga ställs du inför en mängd frågor och alternativ. Din logga ska ha kraft att växa med ditt företag så det är viktigt att du noga tänker igenom hur den ska se ut.

Svårigheten ligger i att skapa en logga som sticker ut och samtidigt är enkel och begriplig. Idag startas fler företag än någonsin och alla behöver en identitet, en logga. Samtidigt som din logotyp bör vara unik behöver den också signalera kvalitet. Så hur bör du tänka?

Har du en snygg logga men en sämre hemsida? Här kan du kostnadsfritt och snabbt prova att bygga en säljande hemsida med Hemsida24.

7 tips för din logga

Din logga kan innehålla en bild, en bild kombinerad med text eller bara text. Syftet är dock detsamma – att stärka ditt företags identitet och varumärke. Fundera över vilket budskap du vill förmedla innan du börjar arbeta med loggan.

1. Din logga bör:

a. Hållas enkel
 – Även unik design gör sig bäst i enkel form.

b. Vara lätt att komma ihåg – Du vill att dina kunder alltid ska känna igen din logga. Antagligen vet du vilka företag nedanstående loggor tillhör även när inte texten är med?

c. Fungera på sikt – Fastna inte i tillfälliga trender utan tänk i ett längre perspektiv. Din logga ska inte kännas daterad om ett par år.Eftersom du vill att din logga är så tydlig att den fastnar i kundens medvetande är det en fördel om du inte behöver byta eller förändra den i ett senare skede.

            
d. Vara mångsidig
 – Loggan ska fungera i olika sammanhang; i sociala medier, i tryckt material och med olika bakgrunder.

e. Fungera i olika storlekar – Ibland behöver den vara stor för tryck och ibland liten för att platsa på exempelvis ett visitkort. 

f. Fungera i gråskala – Har du inte möjlighet att trycka din logotyp i färg är det bra om den fungerar även i svartvitt.

g. Ha ett tidlöst typsnitt i din logga – Vilket typsnitt fungerar såväl imorgon som om 30 år?

2. Vilka loggor faller du för?
Skriv ner de fem loggor som du tycker är mest framgångsrika. Försök att plocka ut de mest framträdande egenskaperna och applicera dem på din egen logga.

3. Vilka nyckelord beskriver bäst ditt företag?

Skriv ner de ord som bäst beskriver ditt företag, era värderingar eller produkter. Försök att få med det i loggans utseende.Här är några exempel på företag som på ett fiffigt sätt vävt in olika budskap i sin logga.Ser du björnen i Toblerones berg? Pilen i FedEx? eller hur GreenLab kombinerat och lyft sina styrkor?

 //Johanna Bohlin
Kommunikationsansvarig på Hemsida24
Personlig utveckling
Hälsovanorna som gör dig till en superföretagare
Personlig utveckling
Framgångens fyra hörnstenar – stress, kost, träning och sömn