Google – koll men inte kontroll

30 april, 2014

Dagens företag lever i en innovationsbaserad ekonomi med krav på...

Dagens företag lever i en innovationsbaserad ekonomi med krav på ständig förändring. Den tekniska utvecklingen är snabb, och det uppstår hela tiden nya konkurrenssituationer i och med globaliseringen. Då fungerar inte traditionella ledarskapsmodeller särskilt bra. Google är ett exempel på en öppen organisation med en utpräglad innovationskultur, fokus på individerna och stor individuell frihet. Ledare klargör vad som ska göras, och varför. Hur det ska göras lämnas däremot till teamet och dess kreativitet. Forskaren Annika Steiber har tillbringat fyra år i Silicon Valley, där hon har undersökt hur Google lyckats bli ett av de riktigt innovativa företagen i världen. Annika menar att om ett företag ska bli framgångsrikt krävs en helhetssyn där innovationsarbetet genomsyrar hela organisationen och inte bara är en fråga för FoU-avdelningen. Man måste koppla ihop innovation med strategiarbetet. Företag behöver hålla liv i förmågan till kontinuerlig förnyelse och för att nå dit måste man våga släppa på kontrollen. Det är viktigt att inte fastna för mycket i strukturer eftersom det riskerar att döda både kreativiteten och innovationskraften. Google använder sig av nya, oortodoxa sätt att tänka, där företagskulturen och individen står i fokus. Kulturen, det vill säga företagets gemensamma normer, stimulerar till innovation. De här normerna – tillsammans med intelligenta, generösa och engagerade kollegor – utvecklar en stark drivkraft. Coolt eller hur? Vill du veta mer om hur Google blivit en sådan framgångssaga och hur du kan utveckla ditt eget företag till att bli mer innovativt? Annika Steibers forskning har resulterat i både en doktorsavhandling och en bok som finns att beställa från VINNOVA. Hon genomförde också nyligen en föreläsning i Stockholm som finns att se via webb-tv /Helene
Försäljning & Lönsamhet
Så får du kunderna att vilja köpa av ditt företag
Starta Eget
Klarnas grundare ger tips till dig som vill starta eget
Inspiration
Veckans Entreprenör: Micael Larsson