BETA

GDPR – vilka personuppgifter är extra känsliga?

24 april, 2019

GDPR Vilka uppgifter kraver samtycke

Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag. Det här måste du tänka på.

De särskilda kategorierna av personuppgifter är: 

  • ras eller etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • sexualliv eller sexuella läggning
  • uppgifter om hälsa
  • genetiska & biometriska uppgifter

Personnummer är inte en särskild kategori av personuppgifter enligt GDPR. Men ditt företag får bara behandla personnummer utan samtycke om det krävs för en säker identifiering, klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller något annat beaktansvärt skäl. Detta enligt svensk kompletterande lagstiftning. Läs mer om GDPR här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.
E-handel
Foto av: AdobeStock
Vad är liveshopping och hur fungerar det?
Driva
Business Hacks Digital – Coronakrisens viktigaste event för företagare