Utdelning eller lön? Så här gör du smarta vinstuttag

27 januari, 2015

Utdelning eller lön

Löneförhandlar du med dig själv? Här får du insikter om hur du kan göra smarta vinstuttag som uppfyller dina behov av inkomst idag men även trygghet vid pension eller sjukdom. Lär dig hur företagets lönsamhet blir lönsam även för dig!

Hitta en balans mellan utdelning eller lön

Som ägare eller delägare i ett företag kretsar mycket kring företagets fortlevnad och förmåga att ge bra avkastning på kort och lång sikt. Men eftersom företaget är nära kopplat till dig spelar även din privata situation stor roll när den ekonomiska strategin ska utformas och du ska välja hur du ska göra vinstuttag.

Du bestämmer själv hur mycket du tar ut i lön respektive utdelning från ditt företag. Genom att hitta en bra balans kan du ofta öka summan du får ut i plånboken, till samma eller lägre kostnader för företaget. Nyckeln är de så kallade ”3:12-reglerna”, som låter dig ta ut en del av företagets vinst till bara 20 % skatt, om du själv jobbar och får lön i företaget du är ägare i.

Så fungerar trygghetssystemet och löner

Även om det svenska skattesystemet bland annat syftar till att gynna företagande så ger olika nivåer på lön även olika förmåner i trygghetssystemen. Skattesystemet har sina nivåer, det allmänna pensions- och sjukförsäkringssystemet har sina. Och så vidare. Därför måste en klok planering av lönen ta hänsyn till helheten, och se till att även kompensera för de delar som påverkas när delar av lönen ”styrs om”.

En positiv nyhet är att du även kan skydda din utdelning om du skulle bli långvarigt sjuk.
Skatter & Avgifter
Foto av: AdobeStock
Hur fungerar 3:12-reglerna? Vi reder ut.
Ekonomi & Bokföring
Räkna ut hur stor lön du kan ta ut i ditt företag
Ekonomi & Bokföring
Lön eller utdelning? Rätt sätt att få ut pengar ur företaget