Deklarationsdags! Vilka datum måste jag ha koll på?

29 april, 2016

Redovisningsbyrå och Avdrag för företags deklaration

Under våren ska deklarationen lämnas in för alla företag med räkenskapsår som avslutas under perioden september till december 2015 och för alla privatpersoner. Har du koll på alla datum och regler som gäller? Om inte, läs detta.

Vi tog hjälp av experterna på Hogia för att reda ut alla datum, regler och viktiga kunskaper inför årets deklaration.

När ska olika typer av deklarationer vara inlämnade?

Privatpersoner lämnar Inkomstdeklaration 1 och den ska vara hos Skatteverket senast den 2 maj, om den inte ingår i ett så kallat byråanstånd.

Aktiebolag deklarerar på Inkomstdeklaration 2, stiftelser och föreningar på Inkomstdeklaration 3 och handelsbolag på Inkomstdeklaration 4 . Ordinarie inlämningsdag för dessa är 1 juli men lämnas hela deklarationen (huvudblankett + bilagor) elektroniskt erhålls ytterligare en månad och inlämning behöver inte ske förrän 1 augusti. För Inkomstdeklaration 3 och 4 räcker det dock att bilagorna lämnas elektroniskt för att få lämna 1 augusti.

När kommer deklarationsblanketterna till mig och företaget?

Skatteverket skickade ut Inkomstdeklaration 1 med specifikation och preliminär skatteberäkning mellan den 16 mars och 15 april. Inkomstdeklaration 2-4 tidigare. Har du inte fått din eller företagets deklarationsblankett kan du beställa en ny via Skatteverkets servicetelefon eller beställningstjänsten på webbplatsen.

Hur gör jag för att lämna in deklarationen?

Antingen lämnas deklarationen på papper eller elektroniskt. Det finns dock flera olika sätt att lämna deklarationen elektroniskt, och det skiljer sig också åt beroende på vilken huvudblankett som avses.

Alla blanketter kan lämnas in på papper, men det finns en hel del fördelar med att lämna elektroniskt. Du slipper viss manuell hantering och minskar på så sätt risken för fel. Du får också ett kvitto på att deklarationen är inlämnad. Resulterar skatteberäkningen i ett överskott får du dessutom pengarna tillbaka snabbare.

Privatpersoner som inte gör några ändringar i sin deklaration utan bara vill godkänna de förtryckta uppgifterna kan använda säkerhetskoderna som finns på specifikationen och antingen sms:a, ringa, använda appen eller e-tjänsten. Ska du ändra eller lägga till något via bilaga eller om du är företagare använder du e-tjänsten och skriver under med e-legitimation. Avdrag för resor till och från arbetet går dock att göra både med säkerhetskoder och e-legitimation.

Alla bilagor till Inkomstdeklaration 1 – 4 kan lämnas elektroniskt via Skatteverkets separata filöverföringstjänst. För att lämna in huvudblanketten till Inkomstdeklaration 2 (den som ska skrivas under) finns en särskild e-tjänst. I nuläget finns det ingen motsvarande tjänst för Inkomstdeklaration 3 och 4 utan sidan 1 för dessa måste lämnas in på papper.

Vad händer sedan när deklarationen kommer till Skatteverket?

Deklarationen granskas och den slutliga skatten räknas ut. Om Skatteverket behöver fler uppgifter får du en förfrågan om det. Alla deklarationer kontrolleras maskinellt för att uppmärksamma överföringsfel eller andra avvikelser, men även vissa företeelser kan väljas ut för närmare kontroll.

Kontrollerar Skatteverket vissa branscher mer noggrant?

Skatteverket presenterar varje år vilka särskilda kontrollinsatser man planerat. För 2016 har de bland annat aviserat kontroll av ROT- och RUT-arbete som utförs av närstående och avdrag för resor till och från arbetet. Andra områden som alltid är aktuella är till exempel fastighetsförsäljningar och försäljning av värdepapper. Ett visst slumpmässigt urval för manuell granskning sker också. Tänk på att om du är osäker på bedömningen av ett avdrag är det alltid bra att göra ett öppet yrkande för att undvika skattetillägg.

När får jag veta hur mycket skatt jag ska betala eller få tillbaka?

När granskningen är klar får du som är privatperson ditt slutskattebesked antingen i juni (elektronisk inlämning + pengar tillbaka + anmält bankkonto), augusti (inlämning på papper) eller september (granskning inte klar i juni/augusti).

Juridiska personer får slutskattebeskedet i mitten av december då också överskott betalas ut. Ett underskott ska vara betalt senast den 15 mars 2017.

Hur hög är räntan?

Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent medan intäktsräntan uppgår till 0,5625 procent. Räntan beräknas från den 13 februari för underskott >30 000 kr och från den 4 maj för underskott.

Hur kan jag få hjälp av ett bra skatteprogram inför deklarationerna?

Jämfört med att upprätta deklarationen manuellt får du i ett program (till exempel Hogia Skatt) hjälp med

– inmatning via guider med automatiska beräkningar och överföring till blanketter som K10
– beräkningsstöd och dokumentation i hjälpbilagor för olika områden som också kan utgöra underlag vid förfrågan från Skatteverket
– automatisk överföring av summor till rätt ruta på aktuell blankett
– generering av SRU-filer för elektronisk överföring av deklarationsbilagorna till Skatteverket
– deklarationskontroller för identifiering av felaktigheter men också av avdragsmöjligheter och upplysningar om områden som bör kontrolleras
– beräkning av slutlig skatt inklusive ränta och betalningsinformation
– utskrift av deklarationsblanketterna

Tack till experterna på Hogia för tipsen. Här kan du läsa mer om hur Hogia Skatt kan hjälpa dig i deklarationsarbetet.