BETA

Belopp och procentsatser 2012 – lathund för företag

12 mars, 2012

Här har vi samlat alla belopp och procentsatser du som...

Här har vi samlat alla belopp och procentsatser du som företagare behöver ha koll på under 2012. Du får siffror och belopp för skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation och fastighetsavgift med mera.

Arbetsgivaravgifter 2012
Födda 1947 – 1985 31,42 %
Födda 1986 – 15,49 %
Födda 1938 – 1946 10,21 %

Egenavgift 2012
Födda 1947 – 1985 28,97 %
Födda 1986 – 14,88 %
Födda 1938 – 1946 10,21 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2012
Födda 1937 och tidigare 0,00 %
Alla som har passiv näringsverksamhet 24,26 %

Inkomstbasbelopp 2012
54.600 kr

Prisbasbelopp 2012
44.000 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2012
Brytpunkt 1 (20%) 414.000 kr
Brytpunkt 2 (25%) 587.100 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt 2012
Skiktgräns 1 (20%) 401.000 kr
Skiktgräns 2 (25%) 574.300 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2012
143 275 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2011)

Statslåneränta 2011
Genomsnittlig statslåneränta för 2011: 2,57 %
2011-11-30 1,65 %

Skattefria traktamenten 2012
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 220 kr
Halv dag 110 kr
Efter tre månader 154 kr
Efter två år 110 kr
Nattraktamente 110 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2012
Traktamente 220 kr 154 kr 110 kr 66 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 198 kr 139 kr 99 kr 59 kr
Lunch & middag 154 kr 108 kr 77 kr 46 kr
Lunch eller middag 77 kr 54 kr 39 kr 23 kr
Frukost 44 kr 31 kr 22 kr 13 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2012
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2012
Extern utan moms (med moms)
Lunch, middag, supé 90 kr (112,50 kr)
Frukost 60 kr (75 kr)
Golf, teater etc. 180 kr (190,80 kr)

Intern utan moms (med moms)
Lunch, middag, supé 90 kr (112,50 kr)
Frukost 60 kr (75 kr)
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr (225 kr)
Teater etc. 180 kr (190,80 kr)

Kostförmån 2012
Frukost 40 kr
Lunch/middag 80 kr
Helt fri kost 200 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2012
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria julgåvor till anställda 2012
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 10.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad – arbetsplats 2012
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
– diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 250 kr

Avdrag för kostnader som överstiger: 10.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2012
Den kommunala avgiften för småhus är 6.825 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Nybyggda hus får 0,0 % av tax.värdet de 5 första åren och 3.412 kr de nästa fem åren, eller högst 0,375 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Mervärdesskatt (moms) 2012
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter
Inspiration
Vi träffar George Clooney – här är hans 5 framgångstips!
Ledarskap & Styrelse
10 sätt som gör dig mer som Richard Branson