Nästa Evenemang

Vilken bolagsform passar ditt företag?

AB? Enskild firma? Eller någon annan bolagsform? Här guidar vi dig igenom alternativen och vilka fördelar respektive nackdelar som finns med varje bolagsform. Vi tittar också snabbt till handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. Smart läsning när du ska starta eget!

Enskild näringsverksamhet
Enskild firma, enskild näringsidkare och enskild näringsverksamhet – kärt barn har många namn och detta är den vanligaste bolagsformen bland soloföretagare. I en enskild näringsverksamhet är ditt personnummer företagets identitetsbeteckning och du som privatperson driver ensam din rörelse.

Du är personligt ansvarig för alla åtaganden, för att avtalen hålls och att skulderna betalas. Men det är ändå viktigt att hålla isär din privata och företagets ekonomi. Enskild firma har inga krav på startkapital. Dessutom är vissa skattemässiga fördelar i klass med aktiebolagets.

Handelsbolag
Om ni är två eller flera personer som ska starta företag är handelsbolag ett alternativ att överväga. Ett handelsbolag drivs av två eller flera så kallade bolagsmän som kan vara fysiska eller juridiska personer. Samtliga bolagsmän är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Innan ni registrerar handelsbolaget ingår ni ett bolagsavtal, där ni skriver ner beslut som hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget. Handelsbolag har inga krav på startkapital.

Kommanditbolag
Kommanditbolag liknar handelsbolag bortsett från några viktiga punkter. I ett kommanditbolag är en av bolagsmännen så kallad komplementär, vilket
innebär att denne är ansvarig för företagets alla skulder. De bolagsmän som bara gör en kapitalinsats, så kallade kommanditdelägare, ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i företaget.

Aktiebolag
Numera krävs 50 000 kronor i aktiekapital vid start av ett privat aktiebolag. Aktiekapitalet kan vara pengar eller egendom som företaget behöver. Du som aktieägare riskerar endast att förlora det insatta kapitalet.

Ett aktiebolag bildas av en eller flera personer, en styrelse utses och i vissa fall även en vd. Styrelsen och vd:n företräder bolaget och kan i vissa fall vara personligt ansvariga för företagets skulder. Privata, små aktiebolag kan själva besluta om att ha revisor eller inte. Observera att ett aktiebolag har tyngre administration än andra företagsformer.

Fördel: Ägarna har normalt inte något personligt ansvar för företagets skulder.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för företagets skulder och andra åtaganden utöver insatsen. Till skillnad från AB krävs inte aktiekapital. Obs! Utforma stadgarna för nya medlemmar noga. En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren för medlemskap.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6