Nästa Evenemang

Styrelsearbete - Så fungerar det i ditt företag

Många framgångsrika företag har en fungerande styrelse som hjälper företaget att tänka strategiskt. Här diskuteras långsiktiga planer och företagets mål. I den här guiden lär vi dig grunderna i styrelsearbetet, och hur du kan använda detta som ett verktyg för att skapa ett växande företag.

Sätt mål
Steg ett är att du måste bestämma dig för vad du vill med ditt företag, vilka mål du har med företaget och vilka förändringar som du vill åstadkomma. Då underlättas styrelsens arbete med att ta fram strategier som krävs för att företaget ska nå sina mål.

Välj styrelse med omsorg
När det är dags att välja styrelsemedlemmar så gör rekryteringen med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Detta kan variera över tiden. Fundera på vilka kompetenser ditt företag saknar och rekrytera personer som kan fylla de luckorna. Tänk också på att styrelseordförandens kompetens är avgörande för styrelsens resultat.

Informera
Se till att styrelsen får all information de behöver och att de blir insatta i företagets verksamhet ordentligt. Det är viktigt att styrelsemedlemmarna förstår hur företaget gör affärer, för de ska kunna ta beslut och diskutera strategier. Se även till att styrelsemötets dagordning är realistisk med en genomtänkt prioriteringsordning inför varje möte.

Tänk på framtiden
Styr styrelsemötena till att hela tiden sträva framåt. Lägg till strategi- och framtidsfrågor på dagordningen. Var noga med att alla beslut som styrelsen tar formuleras vid sittande möte för att undvika tveksamheter i efterhand.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6