Nästa Evenemang

Sänk skatten – 10 avdrag för enskild firma

Har du en enskild firma kan du göra avdrag för vissa verksamhetskostnader. De utgifter du har för att kunna arbeta är generellt sett avdragsgilla, såsom mobilabonnemang, datorinköp, massage i förebyggande syfte m.m. Här ser du de 10 viktigaste avdragen i din enskilda firma.

Vissa avdrag är schablonavdrag och är bra att känna till när du jobbar som enskild näringsidkare. Har du din arbetsplats i hemmet har du till exempel i vissa fall rätt att dra av en viss summa som täcker el, värme och vatten. Här kommer fler avdrag som sänker skatten i din enskilda firma.

Avdrag för firmans uppstart

Att starta ett företag kostar en hel del, med investering i till exempel kontorsmaterial och datorer. Driver du enskild firma har du rätt att dra av vissa uppstartskostnader som du haft året innan och samma år som du startade din enskilda firma.

Du kan dra av den typ av kostnader som hade varit avdragsgilla i fall du hade haft utgifterna efter företagets start. För att kunna dra av momsen för de kostnader som du haft innan du gjort din första momspliktiga försäljning måste du kunna bevisa att firman var i ett uppbyggnadsskede.

Din dator

Tidigare har man varit tvungen att dra av datorn under flera år men idag beräknas datorn ha en livslängd under 3 år vilket gör att du kan dra av den samma år som den köps in (”omedelbart avdrag”).

Apropå datorer, här kan du läsa hur smarta företagare sköter all bokföring i molnet. Klicka här.

Företagets kontorsmaterial

Allt som pennor, papper, skrivare och liknande kan du dra av som kostnader i företaget. Alla inventarier som kostar mindre än 21 200 kronor beräknas ha ”mindre värde” och kan dras av samma år som de köps in.

Pensionssparande

Som enskild företagare kan du göra avdrag för sitt personliga pensionssparande – du kan dra av 35 procent av överskottet i firman för ett år.

Tidningar och böcker

Du kan dra av kostnaderna för inköp av tidningar och böcker som är kopplade till ditt verksamhetsområde. Det kan dock bli svårt att dra av senaste kokboken från Jamie Oliver (om du inte driver restaurang förstås!).

Firmans mäss- och skyddskläder

Du kan göra avdrag för de kläder som tydligt går att koppla till ditt företag och det ni gör.

Företagarens utbildningar

Den enskilda firman får göra avdrag för fortbildning, däremot kan du inte göra avdrag för grundutbildning (t.ex. kostnader för CSN-lån vid längre utbildningar).

Representation/Firmafest

Med representation menas kostnader för mat och lokaler vid möten och interna personalfester. Yttre representation kallas det om du till exempel har möte med lunch med ett externt företag och inre representation kallas det om du bjuder på fest med anställda (vilket aldrig är fallet i en enskild firma). Dock gäller schablonavdrag för mat.

Gåva

Du får göra avdrag för reklamgåvor av mindre värde och representationsgåvor som till exempel blommor till ett kundföretag som firar jubileum.

Friskvård

Har du enskild firma kan du inte göra avdrag för friskvård för dig personligen då det är en förmån för anställda. Du kan däremot göra avdrag på olika typer av behandlingar för dig personligen om det är i förebyggande- eller rehabiliteringssyfte.

Vad är inte avdragsgillt?

Vissa saker är aldrig avdragsgilla, det handlar om till exempel mutor, böter, skattetillägg och förseningsavgifter. För att se vad du har rätt att göra avdrag för kan du besöka Skatteverkets avdragslexikon.

Här kan du testa Hogias program gratis i 15 dagar

Testa program för bokföring gratis

Testa program för fakturering gratis

Testa program för lön gratis

Annons 2

Kontakta

E-post Telefon Webbplats Adress

Nyttiga länkar

Följ oss

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: