Nästa Evenemang

Så skriver ditt företag riktiga avtal

Affärsjuridik kan kännas komplicerat och för många företagare skrämmande. Det beror till stor del på att begreppen är obekanta byråkratiska. Därför bjuder vi dig på tips från en av Sveriges ledande affärsjurister; Magnus Brorsson. I boken Mind Your Own Business lär han dig hur du skriver riktiga avtal. Här är några av hans råd.

1. Det första du ska tänka på när du ska ingå ett avtal är alltid att du behöver förstå vad som göller om du inte skriver något i avtalet. Om du inte vet det, hur ska du då kunna avgöra vad du behöver skriva? Även för dina mer rutinartade affärer är det alltså bra att först konsultera en advokat som kan tala om hur just din affär fungerar rent juridiskt. Därefter har du den kunskap som behövs för att skriva egna avtal.

2. Muntliga avtal är giltiga i nästan alla situationer men det finns undantag. Se till att du vet när ett avtal behöver vara skriftligt för att gälla. Avtal i utlandet kan många gånger vara mer formalistiska än i Sverige.

3. Se till att dina avtal är skrivna på ett enkelt och tydligt sätt.

4. Glöm inte bort att skriva in det viktigaste (vad, när, var, hur och till vilket pris), det är förvånansvärt många som glömmer sådant.

5. Beskriv alltid det som avviker från det normala.

6.Tänk igenom vad ni kan bli oense om, diskutera det och skriv ned vad ni kommer överens om.

7. Inkludera gärna ett standardavtal genom att hänvisa till det i avtalstexten och ta in det som bilaga. Innan du gör det, se till att det är ett standardavtal som är lämpligt i den aktuella situationen och som inte innehåller något som strider det ni kommit överens om.

8. Om du inte har tillgång till något lämpligt standardavtal (vilket du bör ha för alla dina dagliga affärer), överväg om du behöver hjälp för att kontrollera om det är något mer som behöver regleras.

9. Se till att för med alla villkor i avtalet innan det skrivs under, sedan är det för sent.

10. Anlita professionell hjälp när du skriver ett avtal som du inte är van vid eller ett avtal som är ev speciell betydelse för verksamheten, det är billigare att anlita hjälp från början än att tvista i efterhand.

Fler tips och viktiga råd från Magnus Brorsson hittar du i boken Mind Your Own Business – där 50 av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer ger sina viktigaste framgångstips. Du köper dina exemplar (perfekt gåva!) av Mind Your Own Business här.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6