Nästa Evenemang

Så skapar du framgångsrika vanor

Vad ändrar människors beteenden? Hur skapar vi nya vanor? Varför är vissa uppgifter jobbigare att göra än andra? Beteendegurun BJ Fogg menar att det krävs mer än motivation för att ändra våra beteenden. Enligt Fogg uppstår ett nytt beteende när motivation, förmåga och så kallade triggers sammanfaller samtidigt. Här tar vi en titt på Foggs insikter.

Förenkling istället för ökad motivation
Ständigt sökande efter motivation för att ändra beteenden är inte rätt väg att gå, enligt Fogg. Det handlar snarare om att förenkla för de beteenden du vill ha, och när du gör det rätt behöver inte motivationen vara lika hög för att lyckas. Om du har svårt för att komma iväg till gymmet, kan en färdigpackad träningsväska vara en enkel förenklingsfaktor.

Förmågan avgör beteendet
Förmåga, menar Fogg, är inte om en person har kunskap eller erfarenhet att utföra en uppgift, utan hur mycket motstånd personen måste överkomma för att genomföra uppgiften. Hur mycket ansträngning krävs? Hur mycket tid tar uppgiften? Förmågan kan också vara resurs- relaterad, till exempel öka eller minska med kostnaden (i pengar).

Skapa triggers för att förändra beteenden
För att lyckas skapa nya vanor krävs en trigger, enligt Fogg. När säkerhetsbältes-varningen tjuter i bilen sätter du automatiskt på dig bältet – ljudet är en trigger för att utföra beteendet. Snart behövs inte ljudet, utan ”att sätta sig i bilen” kommer att vara din trigger för att ta på bältet. En trigger kan vara en signal som påminner dig om det du ska göra, eller något som underlättar beteendet; exempelvis att bara ha nyttig mat i kylen.

Motivation, förmåga och triggers i samspel ger nya beteenden
Med motivation, förmåga och triggers i samspel kan du förändra vanor. Fogg menar att en trigger måste komma först, sedan förmågan och sist motivation. Om inte förmågan finns kommer ingen motivation i världen att skapa ett nytt beteende.

Sannolikheten att ett beteende ska utföras påverkas av huruvida vi är motiverade att utföra beteendet och om det är lätt eller svårt att göra. För att lyckas måste du förenkla vägen till de nya vanorna genom att skapa triggers och förenkla utförandet.

 

BJ Fogg är mest känd för sin beteendemodell, som har beståndsdelarna som beskrivs ovan. Om du har koll på den modellen har du insikter som de flesta inte har.

 

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6