Nästa Evenemang

Så leder stora ledare sina företag

Mängder av böcker har skrivits om hur framgångsrika ledare leder sig själva och sina företag. Vi har sammanställt de viktigaste punkterna från de mest lästa böckerna, och lär dig här hur de stora tänkarna har gjort för att leda framgångsrika företag.

Var realistisk
Framgångsrika ledare skapar inga fantasivärldar utan ser världen som den är. Ta reda på fakta och räkna på varje affär.

Var optimistisk
Som ledare måste du tro att alla svårigheter kan övervinnas och att alla mål kan nås. Precis som barn följer din medarbetare dina handlingar, inte dina ord.

Sträva efter excellens
Duktiga ledare har ett mål i sikte – att skapa stän- diga förbättringar och alltid förbättra utförandet. Ha som mål att alltid vara bättre än mängden, och umgås med människor som tänker likadant.

Var proaktiv
Som ledare kan du inte bara reagera på externa händelser, utan du måste vara proaktiv och bygga händelseförloppet utifrån de saker du kan påverka.

Börja med Varför?
De som verkligen lyckas hittar ett Varför? som hela företaget skriver under på. Varför finns ditt företag? Bygg ditt företags Varför? så att det stämmer över- ens med dina värderingar, och hitta medarbetare som delar dessa värderingar. Skapa sedan långsiktiga mål (våga drömma!) utifrån företagets varför.

Använd 80/20-regeln
Undersök noga vilka aktiviteter som ger resultat i ditt företag och i andra delar av ditt liv. 80/20-principen statuerar att 20 procent av arbetsuppgifterna ger 80 procent av resultatet. Lär dig fokusera på framgångar.

Gör win-win till standard
Utgå från att allt ditt företag gör ska resultera i vinst för alla parter (företaget, dig, medarbetarna, kunderna etc). Var noga med att belöna medarbe- tare som skapar win-win-affärer, och ha gärna som princip att företaget inte gör affärer som inte alla tjänar på. Om alla företagets affärer är win-win lyckas du garanterat behålla kunderna.

Sök förståelse
Duktiga ledare lyssnar inte bara på vad andra säger, de ser också till att förstå den andra partens situation vare sig det gäller kunder eller medarbetare. Utifrån förståelsen för andra människor tar ledaren sina beslut. Om du förstår vad dina medarbetare och kunder behöver gör du mycket bättre affärer.

Var strategisk
För att bli en framgångsrik ledare bör du ägna mycket tid åt strategiska frågor som inte är akuta just nu. Ledare som tar sig tid att planera och förutspå framtiden – i stället för att bara reagera på den – har ett stort försprång.

Ta snabba beslut och stå för dem
Framgångsrika ledare tar beslut snabbt och ändrar dem långsamt. Mindre framgångsrika ledare tar beslut långsamt och ändrar dem snabbt och ofta.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6