Nästa Evenemang

Så här når du dina mål med ditt förtag

Många företagare driver sina företag utan någon riktig planering eller några riktigt tydliga mål. Det gör att det blir svårt att se vad som verkligen blir gjort. Det kan också skapa en känsla av missnöje och att inget går framåt. Detta kan du undvika om du sätter tydliga mål som du sedan riktar ditt fokus på. Vilka mål har du?

Det finns något som du som företagare behöver göra var tredje månad om inte oftare och det är att göra avstämmningar mot dina uppsatta mål. Det ger dig en klar signal om hur det går och om du behöver vässa dina arbetsinsatser eller inte.

Vinsten med att ha koll och veta vad du strävar emot gör att ditt arbete blir tydligare och du kan planera bättre, vilket leder till mer flyt i verksamheten och i det du gör. Vem vill inte det? Dessutom kan du bättre stämma av hur du själv presterar och om du har speciella utmaningar som du behöver få hjälp med. En riktig vinst är att du kan hitta framgångsfaktorer som hjälper dig att nå dina mål och få resultat snabbare. Det är dessa som du vill hitta och sedan tillämpa dem om och om igen.

Är du redo? Följ dessa fyra steg och kör igång!

1. Vilka mål har du haft det senaste kvartalet (3 mån)?
Specificera dem.

2. Hur har det gått för dig att uppnå ovanstående mål?
Gör en uppskattning för varje mål. Har du uppnått det till 100 % eller mer/mindre? De mål du ännu ej uppnått kan du flytta över till din nya 3-månaders plan och arbeta på att uppfylla dessa. Identifiera framgångsfaktorer dvs. det som gör att du når målen bättre och snabbare samt identifiera utmaningarna och fundera hur du ska lösa dessa.

3. Lista dina kommande 3-månaders mål.
Planera vad du vill uppnå de kommande TRE månaderna – Sätt mål som är SMART:a;
Specifika – så att du förstår vad du ska göra och varför
Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot
Attraktiva – så att du känner en dragning till målet och vill dit
Realistiska – välj ett mål som du kan uppnå
Tidsbundna – så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

4. För varje mål – Brainstorma stegen, momenten eller delmålen för att nå respektive mål och bestäm dig för när detta ska ha uppnåtts.
Att bryta ner ett stort mål i mindre mer lätthanterade steg gör det lättare för dit att uppnå målen.

Jag avslutar med det här citatet: ”A goal without a date is just a dream” av Milton H. Erickson

Lycka till!

ViviAnn Labba

Annons 2

Om bloggen

Bloggen som förbättrar din försäljning – och skapar nya affärer. Med entreprenören Viviann Labba.

Följ mig

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6