BETA

Personuppgifter

Hur behandlar Mittföretag.com de personuppgifter jag lämnar?

Personuppgifter som lämnas till Mittföretag kommer att behandlas för att kunna fullgöra avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik samt för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Mittföretag som koncernföretag och i viss omfattning av samarbetspartners (men vi är väldigt försiktiga med att lämna ut uppgifter). För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter inhämtas från offentliga och privata register.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra att detta sker, meddela MittFöretag detta.