Nästa Evenemang

Personuppgifter som lämnas till Mittföretag kommer att behandlas för att kunna fullgöra avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik samt för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Mittföretag som koncernföretag och i viss omfattning av samarbetspartners (men vi är väldigt försiktiga med att lämna ut uppgifter). För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter inhämtas från offentliga och privata register.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra att detta sker, meddela MittFöretag detta.

Om Mittforetag


Grundare av mittföretag.com är Gustaf Oscarson, välkänd entreprenör som bland annat är ambassadör för Young Entrepreneurs of Sweden och utsedd till en av landets 25 hetaste unga entreprenörer. Du känner säkert också igen Gustaf från tv-serien Draknästet.

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6