Nästa Evenemang

Om styrelsens sammansättning – tänk så här

Hur ska styrelsen i mitt företag vara sammansatt? Vilka kompetenser behövs? Är rätt ordförande en bra start? Här får du en tydlig och matnyttig guide om hur du skapar rätt sammansättning av din styrelse.

Om vi utgår från ägarperspektivet så vill vi ha en styrelse som kan hjälpa till att förverkliga ägarnas intentioner. Det förutsätter att det finns intentioner, att de är tydligt uttalade och allra helst nedskrivna i ett så kallat ägardirektiv. Ofta saknas detta och det gör styrelsearbetet mer komplicerat. Ytterst är det ägarnas ansvar att det finns en uppgörelse som fungerar. Det är på bolagsstämman som valet av styrelsemedlemmar sker. I mindre bolag är det oftast ägarna själva som gör urvalet.

Börja med ett mål och en urvalsprocess

Det är egentligen ganska enkelt. Först ska ni veta vart bolaget är på väg – och det ska finnas i ägardirektivet. Sedan funderar ni över vilka kompetenser som behövs för att klara vägen dit. Kanske behöver ditt företag få in ny kompetens för att klara av att vandra den väg ni har satt upp. Då gäller det att hitta dessa kompetenser, helst genom att använda någon form av vettig sökprocess och få dem intresserade av att vara med i styrelsen.

En bra ordförande är bästa starten

Styrelsens ordförande anses idag vara den viktigaste spelaren i styrelsen, så här bör du vara extra noga. Ordföranden ska leda styrelsearbetet och se till att styrelsen fullgör sin uppgift. Det är en roll som kräver vana och smidighet, och därför är det alltmer vanligt att den resursen hämtas utifrån. Det är en ordentlig uppgift för ordföranden att manövrera mellan de många blindskären. Klaras detta är halva segern vunnen.

Här kan du få hjälp att hitta kandidater i Styrelseakademiens kandidatbank.

Välj rätt antal ledamöter i styrelsen

Hur stor ska en styrelse vara och hur ska styrelsens sammansättning se ut? Trenden är att styrelserna krymper. Idag rekommenderas 3-5 ledamöter i mindre bolag. Det viktigaste är att den sammanlagda kompetensen i styrelsen är tillräcklig for att föra bolaget framåt. Anpassa antalet efter det.

Ska VD:n sitta med i styrelsen? 

Det är en vanlig fråga. Om inte, så är VD adjungerad i styrelsen, det vill säga i högsta grad närvarande och föredragande. En del tycker att det är en icke-fråga, vad kan styrelsen göra utan att VD finns med? Går man strikt på intentionerna bakom svensk bolagsstyrning så bör inte VD vara med, bolagsorganen ska vara skilda åt. Rekommendationen numera är att VD inte ska vara stämmovald, annat än i de fall VD:n är den största ägaren.

Annons 2

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: