Nästa Evenemang

Lagen om anställningsskydd - Så fungerar den för ditt företag

Som företagare kan man upptäcka att tiden inte riktigt räcker till i takt med att företaget växer och man behöver anställa förstärkning. Att känna till Lagen om anställningsskydd (LAS) är högst väsentlig då den reglerar i stort sett allt som har med anställningar att göra. Följande tips och information är för dig som ska anställa medarbetare till ditt företag.

Investering
Se din anställda som en investering. En anställning på minst två år är det optimala. Risken finns annars att rekryteringskostnader, dubbel lön och kostnader för upplärning är större än nyttan och förväntningarna du haft på den anställde.

Känn till anställningsformerna
Det finns olika typer av anställningar och den kanske vanligaste formen är tillsvidareanställningen som är en fast anställning utan någon tidsbegränsning. Vill du erbjuda begränsad anställning finns anställningsformer som allmän visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat. Provanställning kan också vara ett sätt för dig som arbetsgivare att se hur din anställde passar för och trivs med ditt företags uppgifter.

Lön och lagar
Din anställde ska ha fast lön och/eller prestationslön som till exempel provision. Den fasta lönen ska betalas ut regelbundet antingen varje månad, varje vecka eller varje timme. Bonuslön kan användas för att sporra dina anställda till att uppnå företagets mål. I Arbetstidslagen regleras arbetstiden för din anställde. I den kan du se begränsningar när det gäller den tid du har rätt att ta ut av dina arbetstagare.

Semesterlagen reglerar din anställdes rätt till att ta ut semester och skiljer på rätten till betald eller obetald semester. Kolla vad som gäller kring semesterersättning för just dina anställda.

Du som arbetsgivare har även ansvar för arbetsmiljön och Arbetsmiljölagen är till för att skydda dina anställda från ohälsa och olycksfall.

Hur påverkar LAS ditt företag
Lagen om anställningsskydd innebär att du som arbetsgivare måste ha en saklig grund för att få säga upp din anställde. Din anställde har efter uppsägning även rätt till lön under uppsägningstiden. Observera att sjukdom hos den anställde inte räknas som saklig grund för uppsägning. Om anställningsformen varit tidsbegränsad behövs ingen uppsägningstid.

Arbetsgivaravgifter
På dina anställdas bruttolöner beräknas en så kallad arbetsgivaravgift. Detta är en samling av avgifter som exempelvis pension, sjuk- och föräldraförsäkring, allmän löneavgift och arbetsmarknadsavgift ingår. Tänk på att den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår till drygt 31 % av bruttolönen.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6