Nästa Evenemang

Koll på kontrolluppgifter till Skatteverket innan 1:a februari?

Är du arbetsgivare? Har du koll på de kontrolluppgifter ska vara inlämnade den 1 februari? Skatteverket har flera nyheter runt denna rapportering, så den här artikeln blir viktig läsning för dig.

Din roll som arbetsgivare innebär både ett ansvar och personaladministration, som löneutbetalningar, frånvarohantering samt redovisning och betalning av personalskatter. Dessutom måste du varje år lämna in kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Kontrolluppgifterna ska vara inlämnade senast den 1 februari för det gångna året (dvs den 1 februari 2016 för år 2015). Dessa innehåller uppgifter om skatteavdrag, lön, arvoden och andra skattepliktiga inkomster av tjänst.

Speciellt när det närmar sig årsslut är det viktigt att få ordning på dina kontrolluppgifter.

”Vi ser en tydlig ökning av frågor just denna period, både av företagare som behöver löneprogram och av kunder som behöver hjälp med årsskiftesrutiner och de nya regler som myndigheter, framförallt Skatteverket, kommit med under året”, säger Jenny Andreasson, kundchef på Hogia Small Office.

Nyligen lanserade Skatteverket en ny e-tjänst för att ta emot kontrolluppgifterna. Samtidigt tog man bort möjligheten att ta emot kontrolluppgifter via mobilt media, diskett, cd och USB-minne. Den nya e-tjänsten ska användas för alla kontrolluppgifter som avser inkomståret 2015, det vill säga årets kontrolluppgifter. Skatteverket har dessutom skärpt reglerna kring rapportering av anställda med felaktiga personnummer. Nytt för i år är att du ska ange födelsedatum för anställda som inte har något personnummer.

Här kan du se en video om hur du tar fram kontrolluppgifterna i löneprogrammet Hogia lön

Nu kan du lämna kontrolluppgifter löpande

”Fler och fler småföretagare förstår fördelarna med att använda ett riktigt lönesystem för att få ordning på personaladministrationen”, berättar Jenny. ”De vill känna sig säkra på att de senaste lagarna alltid följs och förutom att de sparar pengar på att sköta lönehanteringen själva så tycker många småföretagare att de får bättre koll på företagets ekonomi och administration.”

Ytterligare en nyhet från Skatteverket i år är att du kan lämna kontrolluppgifter löpande. Det kan vara bra för dig med ett företag som har upphört eller där verksamheten har säsongsanställda. Så nästa år behöver du inte längre vänta till årsskiftet med att rapportera kontrolluppgifterna.

Läs här hur enkelt du kommer igång med smart lönehantering med Hogia Lön

Annons 2

Kontakta

E-post Telefon Webbplats Adress

Nyttiga länkar

Följ oss

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: