Nästa Evenemang

Så hittar ditt företag rätt kompetens till styrelsen

Med 200 styrelserekryteringar i bagaget vet Gunnar Alexandersson vad som krävs för att hitta rätt kompetens och därmed skapa en framgångsrik styrelse. Styrelsens uppdrag är att realisera ägarnas vilja och bolagets mål. Sammansättning ska därför spegla bolagets mål på cirka tre års sikt – ta alltså hjälp av personer i styrelsen med erfarenhet från de utmaningar som ditt företag står inför.

Här får du fler av Gunnars bästa tips.

1. Ägarmål i ägardirektiv

Ta fram ägardirektiv som tydliggör ägarnas gemensamma mål på kort och lång sikt. Ägardirektivet är uppdragsbeskrivningen för styrelsen.

2. Kravprofil på styrelseordförande och ledamöter

Formulering av skriftlig kravprofil är A och O för en lyckad styrelserekrytering. Ägarna ska tydligt precisera vilken erfarenhet och kunskap som ledamöterna ska bidra med. Först kravprofil, sedan kandidater.

3. Ställ krav på styrelsen

Rätt styrelse skapar framgång – därför ska du ställa höga krav på styrelsens (1.) Generalisterfarenhet – erfarenhet som ordförande och VD för att utveckla och leda styrelseprocessen och coacha VD. (2.) Specialistkompetens – som svarar mot företagets specifika utmaningar som tillväxt, hitta externt kapital etc. (3.) Krav på personen – tid och intresse.

4. Börja med en extern ordförande

Ordförandens uppgift är att leda styrelseprocessen och inte bara mötena. Rekrytera en extern ordförande, som bör ha erfarenhet från ägarledda företag för att hjälpa er att skilja på rollerna som ägare, styrelseledamot och VD.

Vågar du ta in ex extern ordförande? Läs mer här.

5. Sök brett och externt efter styrelsekandidater

Låt inte ditt personliga nätverk begränsa urvalet utan sök brett utifrån kravprofilen. Jämför alternativa kandidater. Använd StyrelseAkademiens kandidatbank med personer som erbjuder sina tjänster. Ta gärna hjälp av rekryteringskonsult med att formulera kravprofil och hitta alternativa kandidater.

6. Betala vettigt styrelsearvode

För att få en affärsmässighet i styrelsen ska du inte vara ”dumsnål” . Vid knappa resurser är det bättre att satsa på en extern ordförande med bra arvode än att sprida arvodet på flera ledamöter. Om du betalar med aktier måste du ha en tydlig plan för hur personen ska kunna lösas ut i framtiden.

Här kan du läsa mer om styrelsearvoden

Gunnar Alexandersson är en av stiftarna till StyrelseAkademien Stockholm och en av grundarna till StyrelseAkademien Östsverige och Styra AB. Han har medverkat i fler än 200 styrelserekryteringar.

Annons 2

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: