BETA

Lund

Lund

Starta eget & driva företag

Nyföretagarcentrum Lund
046-286 88 00
Maila
Besök hemsidan

Innovationsbron
046-286 85 00
Maila
Besök hemsidan

Lunds stadsbibiiotek Företagsservice
Besök hemsidan

IDEON Science Park
046 286 85 00
Maila
Besök hemsidan

Ideon Innovation
046-286 8602
Maila
Besök hemsidan

Ideon Bioinkubator
046-2229824
Maila
Besök hemsidan

Företagarföreningar

Företagarna i Lund
046-18 82 00
Maila
Besök hemsidan

Aurora i Lund – Ett kvinnligt nätverk
Maila
Besök hemsidan

BNI – Nätverk för affärer
046-285 25 00
Maila
Besök hemsidan

Lunds KvinnoForum
046-14 64 10
Maila
Besök hemsidan

Tillstånd & Regler

Miljöförvaltningen
Besök hemsidan

Stadsbyggnadskontoret
046-35 58 25
Maila
Besök hemsidan

Lagar, tillstånd och tillsyn
Besök hemsidan

Kommunen

Lunds Kommun
046-35 50 00
Maila
Besök hemsidan

Mark & lokaler

Lediga lokaler i Lund
Besök hemsidan

Saknar du något i listan ovan?
Tipsa oss på mailaoss@mittforetag.com