Nästa Evenemang

Hur funkar det där med f-skattsedel?

Företagare som bedriver näringsverksamhet i enskild firma har som regel f-skattsedel. Men hur funkar det? Och vad gör jag om jag har en annan bolagsform? Lugn, vi reder ut begreppen i guiden Så fungerar f-skattsedeln.

F-skattsedel innebär att företagaren själv betalar sina skatter och egenavgifter varje månad. Har du både enskild firma och anställning ska du ha både f- och a-skatt, en så kallas FA-skattsedel. Då gör din arbetsgivare skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt, medan du själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten (enskilda firman). F-skattsedeln får endast användas just i näringsverksamhet.

För att ansöka om F-skatt fyller du i en skatte- och avgiftsanmälan. Lättast är att göra det på Internet.

www.foretagsregistrering.se

För att få f-skattsedel krävs att du bedriver eller tänker bedriva näringsverksamhet. Om du visar ditt f-skattebevis ska den som anlitar dig inte dra skatt eller betala sociala avgifter. I praktiken innebär det att du anger att du har F-skatt på dina fakturor. Det är också viktigt att du kontrollerar att dina leverantörer har f-skatt, annars riskerar du att få betala socialavgifter på den summa du betalat dem.

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag har normalt F-skatt. Även ett bolag kan dock ha A-skatt, och då ska uppdragsgivare göra skatteavdrag. Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt (SA‑skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt.

Oavsett om du har A- eller F-skatt ska skatten du betalar in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din beräknade slutliga skatt. Man kan inte själv välja att betala in skatten i efterhand.

Tänk på:

– Har du FA-skatt måste du åberopa F-skattsedeln skriftligt vid varje tillfälle, annars gäller A-skattsedeln.

– Om din F-skatt återkallas måste du omedelbart ta bort uppgiften från dina fakturor och offerter. F-skattsedeln gäller dock i de uppdrag du redan fått.

– En tilldelad F-skattsedel gäller omedelbart. Om den som tar emot en arbetsersättning har F-skattsedel antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut gäller den i det uppdraget.

– När verksamheten är nystartad lämnar man in en skatte- och avgiftsanmälan där en preliminär självdeklaration ingår som underlag för beräkning av F-skatt (eller SA-skatt). Om ingen ny preliminär självdeklaration lämnas in beräknas sedan skatten nästa år enligt schablon.

– De belopp du anger i din skatte- och avgiftsanmälan ligger till grund för uträkningen av din preliminära F-skatt. I ruta 40 anges verksamhetens beräknade ”nettointäkt” efter schablonavdrag för egenavgifter. För att räkna fram beloppet behöver du göra en uppskattning av dina intäkter och avdragsgilla kostnader för året. Beloppet du får fram är den beräknade vinsten. Från det beloppet räknar du av 25 %, som är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter du får betala. Momsen ska ingå i F-skatten om du redovisar moms i inkomstdeklarationen.

Källa: Skatteverket

Guiden är skriven 2008.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6