Nästa Evenemang

Hur fungerar tjänstepension?

Tjänstepensionen finansieras av arbetsgivaren. Så här fungerar tjänstepension inklusive ålderspension, sjukförsäkring, premiebefrielse, efterlevandepension och efterlevandekapital.

Ditt företag och du som arbetsgivare sätter ramar för anställdas tjänstepension, och om de själva ska kunna påverka utformningen. Här är exempel på delar som kan ingå i en tjänstepension:

Ålderspension

Ger pension som betalas ut varje månad, dock tidigast från 55 år. De anställda får, inom vissa ramar, själva välja hur de tar ut pensionen – under ett begränsat antal år eller under resten av livet.

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning med Skandias experter om din och företagets tjänstepension

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring täcker en stor del av inkomstförlusten efter en viss karenstid för arbetstagare som drabbas av långvarig sjukdom eller olycksfall. Just Skandia har även kopplat en kostnadsfri rehabiliteringsförmån till sjukförsäkringen, vilket innebär att ditt företag och du som arbetsgivare kan få stöd när någon riskerar att bli sjukskriven under lång tid.

Här kan du läsa mer om tjänstepension hos Skandia.

Premiebefrielse

Om en anställd blir sjukskriven en längre tid på grund av olycksfall eller sjukdom, finns lösningar där Skandia betalar premien efter en viss karenstid.

Efterlevandepension

Ett efterlevandeskydd kan betalas ut till make/sambo/registrerad partner och barn. Den anställde kan välja om efterlevandepensionen ska betalas ut vid dödsfall före och/eller efter pensioneringen. Utbetalningstiden kan variera mellan fem år och livsvarigt.

Efterlevandekapital

Genom att göra löneavdrag kan anställda komplettera en tjänstepension med livförsäkring – vilket är ett engångsbelopp som utbetalas om man dör före en viss ålder.

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning med Skandias experter om din och företagets tjänstepension

Vardecheck Skandia Pension

Annons 2

Kontakta Skandia

E-post Telefon Webbplats Adress
foretagsservice@skandia.se 0771-27 00 27 www.skandia.se/foretag Skandia
Lindhagensgatan 86
163 44 Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: