Nästa Evenemang

Hur fungerar sjukförsäkring? Fördelar och nackdelar

För lönesummor över 334 000 kr per år (2015) får arbetstagare ingen sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Då kan en sjukförsäkring vara lämplig som komplement. Här får du veta hur sjukförsäkringen fungerar.

En sjukförsäkring kan fungera enligt följande
(nedan exempel gäller Skandias sjukförsäkring)

– Den ger ersättning upp till 90 procent av lönen

– Den kompletterar den allmänna försäkringen och eventuell ersättning via kollektivavtal

– Sjukförsäkringen kan ansökas om för en anställd eller för samtliga i företaget

– Låga sjuktal ger lägre premie

– Inbyggd hälsoförsäkring

Här kan du läsa mer om hur sjukförsäkringen fungerar (Hos Skandia)

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning med Skandias experter om din och företagets sjukförsäkring

För dig som arbetsgivare, vad är fördelarna med en sjukförsäkring? 

– Företaget kan upptäcka sjukfrånvaroriskerna tidigt

– Tillsammans med försäkringsbolaget kan ni sätta in stödinsatser i rätt tid

– Kostnaderna för långvarig sjukskrivning kan minskar för ditt företag

– Ditt företag kan i många fall bli en ännu attraktivare arbetsgivare

Varför är en sjukförsäkring bra för dina anställda?

– Risken för att bli långtidssjukskriven minskar

– Dina anställda kan få kvalitativ hjälp och rådgivning

– Dina anställda kan få personlig kontakt med en hälso- och rehabvägledare

– Dina anställda kan få ekonomisk ersättning vid långtidssjukskrivning

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning med Skandias experter om din och företagets sjukförsäkring

Vardecheck Skandia Pension

Annons 2

Kontakta Skandia

E-post Telefon Webbplats Adress
foretagsservice@skandia.se 0771-27 00 27 www.skandia.se/foretag Skandia
Lindhagensgatan 86
163 44 Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: