Nästa Evenemang

Hur fungerar direktpension?

Direktpension är ett sätt att skapa en flexibel pensionslösning för exempelvis nyckelpersoner och ledningen i ditt företag. Detta är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och en anställd, och ett löfte om pension som betalas direkt från dig som arbetsgivare. Så här fungerar direktpension.

Genom en direktpension har du som arbetsgivare möjlighet att skapa mer flexibla pensionslösningar för ägare och anställda.

– Ditt företag kan teckna en försäkring till den anställde trots att hela avdragsutrymmet är utnyttjat. I regel sker avdraget sker i stället vid utbetalningen.

– Du som arbetsgivare utlovar en direktpension till den anställde och tecknar samtidigt en företagsägd kapitalförsäkring/livränteförsäkring som säkerställer ditt åtagande.

– Försäkringen ägs av dig som arbetsgivare, men pantförskrivs till den anställde som säkerhet för hans framtida fordran på dig som arbetsgivare.

Så fungerar skatte- och avdragsregler för direktpension

Premien för försäkringen är inte avdragsgill för dig som arbetsgivare under premiebetalningstiden. Men det kompenseras av att istället har du har avdragsrätt för de pensionsbelopp som betalas ut, och du har full skattefrihet för det försäkringsbeloppet som betalas ut till företaget från försäkringsbolaget är skattefritt (exempelvis Skandia). Det finns flera möjligheter inom regelverket för skatter och avdrag kring direktpension, och därför rekommenderas alltid professionell rådgivning för att allt ska bli rätt.

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning med Skandias experter om din och företagets direktpension

Här kan du läsa mer hos Skandia om hur direktpension fungerar.

Vardecheck Skandia Pension

Annons 2

Kontakta Skandia

E-post Telefon Webbplats Adress
foretagsservice@skandia.se 0771-27 00 27 www.skandia.se/foretag Skandia
Lindhagensgatan 86
163 44 Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: