Nästa Evenemang

Konsumentkoplagen

Har du koll på Konsumentköplagen?

Vet du vad som gäller enligt Konsumentköplagen? Här redogör vi för det viktigaste!

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att säljaren inte får ge kon­sumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Lagen gäller alla varor – även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.

Fel på varan
När det är fel på varan har köparen rätt till någon av följande åtgärder:

  •  Avhjälpande – reparation utan kostnad för köpa­ren inom skälig tid.
  • Omleverans – köparen får en ny, likvärdig vara utan kostnad.
  • Prisavdrag – köparen får en ersättning som motsvarar skillnaden mellan den felaktiga varans värde och en ny, felfri varas värde.
  • Hävning – köpet går tillbaka (krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen).

Reklamation
Köparen måste reklamera, det vill säga klaga på varan till säljaren, för att ha rätt till en reparation, ny vara eller någon annan åtgärd. Köparen ska bevisa att varan är köpt hos säljaren, när varan köptes och till vilket pris.

Avbeställd vara
Köparen har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats men säljaren har rätt till ersätt­ning för kostnader som säljaren har haft innan varan avbeställdes.

Dröjsmål – försenad leverans
Köparen har rätt att:

  • Hålla inne betalningen som säkerhet för varan
  •  Kräva att säljaren slutför köpet och levererar varan (såvida det inte finns något som förhindrar leveran­sen som säljaren inte har möjlighet att lösa)
  • Häva köpet om dröjsmålet är av så kallad väsentlig betydelse (eller om viss dag har krävts och överenskommits före köpet)

Öppet köp och bytesrätt
Öppet köp och bytesrätt är frivilliga löften från säljaren.

Tillgodokvitto
Ett tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara, men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodo­kvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om infor­mation om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisa­tionsnummer, hur länge tillgodokvittot gäller, att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken.

Detta är ett utdrag ur Konsumentverkets och Svensk Handels Lathund konsumentköplagen. På www.konsumentverket.se finns den kompletta versionen.

 

Läs gärna vår artikel: Ebb i kassan och hur du gör för att sänka dina kostnader.

 

Annons 2

Om bloggen

Lisas textbyrå är en kommunikationsbyrå som har fokus på affärsdrivande innehåll i digitala kanaler.

Följ mig

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6