Nästa Evenemang

Säljer du varor eller tjänster via internet? Här redogör vi kort för Distansavtalslagen

Säljer du varor över internet? Vet du vad som gäller enligt Distansavtalslagen?

När gäller lagen?
Distansavtalslagens fullständiga namn är Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Denna lag reglerar när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument utan att de träffas, exempelvis via internet, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller också vid försäljning utanför säljarens affärslokal, exempelvis vid hemförsäljning, homepartyn samt vid försäljning i gallerior och på gatan.

Lagen syfte och hur?
Lagen, som syftar till att skydda konsumenten, ställer krav på företagaren som är skyldig att informera och ge köparen ångerrätt.

Konsumenten har rätt att ångra sig!
När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor. Avser köpet en vara börjar ångerfristen när konsumenten har tagit emot varan, avser köpet en tjänst börjar fristen löpa när avtalet ingås. I det fall säljaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten, gäller ångerrätten ett år. Ångrar köparen köpet är denne skyldig att lämna tillbaka varan till säljaren och betala returfrakten.

Företaget är skyldigt att informera!
- kontaktinformation, företagsnamn och adress
- varans/tjänstens egenskaper
- det totala priset inklusive skatter och avgifter
- leverans- och betalningsvillkor
- ångerrätten och dess villkor

Du hittar hela lagen på www.riksdagen.se

Länk

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200559-om-distansavtal-_sfs-2005-59/?bet=2005:59

Läs gärna vår artikel: Ebb i kassan och hur du gör för att sänka dina kostnader.

 

Relaterat innehåll

Hur företaget överlever mellan rekryteringar

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6