Nästa Evenemang

Managementkonsult & Expertrådgivare

Verkar inom följande områden: Bedrägeri & Korruption – IT & Informationssäkerhet – IT Service Management (IT styrning och IT processer)

Vi agerar som stöd och/eller resurs för både små & medelstora företag såväl som för stora företag och organisationer.

Våra rötter finns i IT & Informationssäkerhet, där information är nyckeltillgången som måste hanteras väl och skyddas. Det är ett område i sig själv men som även hänger tätt samman med två andra områden där vi har djup förståelse och kompetens; Bedrägeri & Korruption samt IT Service Management.

IT & Informationssäkerhet handlar om att införa och/eller förbättra säkerhetskrav och att arbeta med detta operationellt. Bedrägeri & Korruption handlar i sin tur om att förebygga, upptäcka och utreda aktiviteter som har att göra med bedrägeri, korruption och oetiskt beteende. IT Service Management i sin tur hänger samman med de säkerhetskrav som ställs på IT, men med synsättet att IT levereras och används som en tjänst istället för att vara en teknisk lösning.

Vi kan erbjuda er rådgivning från strateginivå nivå ner till operationella åtgärder och processer. Som stöd erbjuder vi även olika typer av utbildning och informationsprogram för att skapa ett beteende med värderingar som gör er verksamhet starkare.

BranschJuridik, Ekonomi & Konsulttjänster

StadMalmö

BolagsformAktiebolag

Registrerat av

John Wallhoff

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6