Nästa Evenemang

MHM Consulting hjälper er vid ökad efterfrågan eller vid olika typer av projekt. Vi kan bidra med allt från projektledning, säljuppdrag till tillfälliga vakanser eller resursbrister inom främst FMCG. För att medarbetare skall utvecklas och nå företagets och de individuella målen erbjuder MHM Consulting även anpassade utbildningsprogram. Nedan följer en kort beskrivning av MHM Consultings affärsområden;

Interim Management

Ibland har företag eller organisationer behov att temporärt, under kortare eller längre perioder, få kompetent konsultstöd som leder och styr arbetet. MHM Consulting hjälper er att täcka behovet av tillfälliga chefslösningar och/eller andra nyckelpositioner i ditt företag.

Utbildning

Utifrån vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa till att identifiera olika behov i företaget för utveckla medarbetarna och hjälpa till att uppnå uppsatta KPI mål. MHM Consulting erbjuder bland annat utbildningar i affärsutveckling och hur du kan utveckla kundmötet.

Projekt & Analys

Vid tillfälliga resursbrister hjälper MHM Consulting er att driva kortare eller längre projekt, vi ser till att projektet blir genomfört och implementerat.
Ibland behövs det externa resurser för att analysera företagets position på marknaden eller för att göra en analys av de interna processerna. MHM Consulting hjälper er att förstå hur ni kan utveckla affären och bli effektivare i de interna processerna.

Vi stöttar och hjälper om ni har behov av säljstöd eller av att genomföra marknads- och kundundersökningar.

För mer info: www.mhmconsulting.se

BranschDetaljhandel

StadStockholm

BolagsformAktiebolag

Registrerat av

Morgan Holmström

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6