Nästa Evenemang

Av erfarenhet vet vi att man som företagare och entreprenör inte alls vill tänka i de banorna att man skulle bli arbetslös. Speciellt som nystartad företagare är man full av entusiasm och man brinner för just sin affärsidé. Att då prata eller tänka a-kassa ter sig inte naturligt. Vi på SMÅA skulle dock vilja vända på begreppen något:

Arbetslöshetsförsäkringen är  en försäkring som alla andra, om det värsta inträffar. Du försäkrar ditt företag, din lokal, dina inventarier. Men hur försäkrar du dig själv så att du har ett skydd om du skulle bli arbetslös? Det är här SMÅA kommer in. Checka av ett medlemskap i SMÅA på samma sätt som du checkar av andra försäkringar eller åtgärder du tänker vidta som företagare. Trygg i vetskapen att du har en försäkring i ryggen kan du sedan ägna dig åt det som du är bäst på: företagande!

118 000 medlemmar

SMÅA Har idag drygt 118 000 medlemmar, vilket gör oss till Sveriges största a-kassa för företagare. Under 2013 betalade SMÅA ut 475 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till cirka 8000 arbetslösa företagare.

Vår storlek ger oss en unik position och möjlighet att påverka våra lagstiftare. SMÅA är remissinstans och drivande aktör gentemot regering och Riksdag. Vi är helt oberoende och opolitiska och vår verksamhetsidé lyder:

Som en kompetent och engagerad specialist är SMÅA Sveriges bästa a-kassa för småföretagare.

Läs mer om oss och varför du som småföretagare vågar satsa på ditt företagande  med ett medlemskap i SMÅA på: www.smakassa.se

 Vad får jag som medlem i SMÅA?

Om du som småföretagare råkar ut för en arbetslöshet har du möjlighet att söka ersättning från SMÅA. För att beviljas ersättning gäller att man uppfyller villkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkringen.

Hur mycket du får i ersättning beror på dels på hur länge du har varit medlem och dels på hur mycket du arbetat och haft i inkomst innan arbetslösheten. Den som varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader har rätt att söka ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Högsta dagpenning i inkomstbortfallsförsäkringen är 680 kronor och den lägsta nivån om man arbetat heltid innan arbetslösheten, är 320 kronor per dag. Den som ännu inte varit medlem i a-kassan i tolv månader och blir arbetslös har rätt att söka ersättning enligt grundförsäkringen. Då är högsta möjliga dagpenning vid tidigare heltidsarbete 320 kronor.

En ersättningsperiod är som mest 300 dagar. För förälder med barn under 18 år kan perioden förlängas till som mest 450 dagar.

Vem kan bli medlem?

Vi försäkrar verksamma företagare inom alla branscher och organisationsformer. Även familjemedlemmar som arbetar i företaget kan bli medlemmar hos oss.

Måste jag lägga ner mitt företag för att få ersättning?

Nej. I arbetslöshetsförsäkringen finns möjlighet att få ersättning om inga åtgärder vidtas i företaget, så kallat tillfälligt uppehåll. Du kan ha hela företaget kvar, men ingen verksamhet får bedrivas. Möjligheten till ersättning vid tillfälligt uppehåll kan utnyttjas som oftast var femte år (räknat från när verksamheten återupptas).

Vem bestämmer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen?

Det gör Sveriges riksdag och regering. SMÅA har ett uppdrag att administrera och utbetala arbetslöshetsersättning i enlighet med gällande regelverk.

Vad kostar medlemskapet och hur betalar jag?

Ett medlemskap i SMÅA kostar 150 kronor i månaden. Du kan betala medlemsavgiften via e-faktura, bank- eller postgiroavi eller via autogiro.

Välkommen som medlem i Sveriges största a-kassa för företagare!

Kontakta SMÅA

E-post Telefon Webbplats Adress
info@smakassa.se 08-723 44 00 www.smakassa.se SMÅA
Klara Södra Kyrkogata 1
Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: