Nästa Evenemang

När du behöver hjälp att nå framgång med dina idéer är vi på Noréns bra att samarbeta med. Vi har kompetens inom alla immaterialrättsliga områden, där stora delar av ditt företags värden finns. Det kan vara patent, varumärken, design, upphovsrätt och domännamn. Hos oss får du personlig service av dedikerade personer som kan förse din verksamhet med ett starkt helhetsskydd – det är bra för dina affärer!

Många entreprenörer söker sig till oss och vi följer ofta våra klienter från en idé, när verksamheten är liten, till en blomstrande verksamhet med kommersiella framgångar.

Med ett väl uppbyggt internationellt kontaktnät kan vi också hjälpa dig med strategier, förundersökningar, registreringar, invändningar och intrångsprocesser i hela världen. Och behöver du inte den hjälpen idag, kan det vara tryggt att känna till det om och när det blir dags.

Så här resonerar vi:

Om varumärken

För att dina kunder ska hitta och känna igen dig behöver du ett bra och starkt varumärke som kommunicerar rätt värden – på rätt sätt. Det är då viktigt att från början bygga upp en bra och hållbar varumärkesstrategi som du kan växa med. Det är vi specialister på.

Om design

När du har designat något nytt, eller något gammalt i ny tappning så hjälper vi dig att skydda designen så att du får ensamrätt till den. Då har du ett skydd mot andra som försöker kopiera din design och tjäna pengar på din kreativitet.

Om patent

När du har kommit på en bra idé som löser ett tekniskt problem på ett nytt sätt hjälper vi dig att skydda den så att du får ensamrätt till idén genom ett patent. Ett patent är också mycket bra att ha när du behöver hjälp att få ett investeringsstöd, så att verksamheten kan utvecklas ordentligt. Eftersom vi har tystnadsplikt behöver du inte oroa dig för att bolla dina idéer med oss.

Om licensavtal

Ibland kan ett bra sätt att tjäna pengar på vara att låta andra använda dina idéer och varumärken. Vi hjälper dig då med att ta fram ett licensavtal som är bra för alla inblandade parter.

Om domännamn

Tänk på att ett domännamn kan vara ”fronten” mot dina tänkta kunder och partners. Därför är det viktigt att även domännamnet blir en del av din varumärkesstrategi. Vi vet hur du ska tänka och agera här.

Om dig

Allt det här kan kännas som ett stort steg för dig. Vi kan lova att även stora, idag framgångsrika företag kände likadant när de var i din fas. Därför tycker vi att du ska börja med ett väldigt litet steg – att boka ett förutsättningslöst möte med oss! Efter det mötet kommer vi ge dig en bra rekommendation till vad du bör satsa på först. Vi vill nämligen att du också ska bli framgångsrik.

 

Värdecheck Patent Varumärken rådgivning

Frågor och svar om varumärken, patent och andra immateriella rättigheter

Fråga: Varför ska man patentera sin idé?

Svar: För att förhindra att någon annan använder din idé. Ett patent är förutom ett intyg till din ensamrätt även ofta ett krav från externa investerare. Här kan du läsa mer om patent.

Fråga: Varför ska man registrera sitt varumärke?

Svar: För att förhindra att någon annan registrerar samma varumärke och för att kunna agera mot någon annans användande av ditt varumärke. All marknadsföring av varumärket och all trovärdighet som byggs in i ditt varumärke är investeringar gjorda av dig, och som du genom en varumärkesregistrering får ensamrätt till. Här kan du läsa mer om skydd av varumärken.

Fråga: Vad är det för skillnad mellan varumärkes- patent- och designskydd?

Svar: Ett varumärke är ett företags kännetecken, och kan bestå av ett ord, en figur eller en kombination av ord och figurer. Det kan dock även vara en färg, ett ljud, eller en lukt, även om den sistnämnda är svår att registrera. Ett varumärke kan även avse en specifik vara eller tjänst. Man brukar skilja på ett företags huvudvarumärke, eller House brand, och deras produktvarumärken.

Ett patent är ensamrätten till en idé, som oftast är en teknisk lösning, men som även kan vara en kemisk sammansättning eller avse mjukvara. Ett patent måste avse en helt ny idé som inte har visats i någon form innan ansökningen inges. Därför är det viktigt att hemlighålla sin idé innan man vet om den går att patentera eller ej. Vi har självklart tystnadsplikt och svarar gärna på frågor! Ett patent kan även vara en vidareutveckling av en tidigare känd idé.

Designskydd är en tredimensionell ensamrätt till en varas utformning, eller ensamrätten till ett tvådimensionellt mönster.

Fråga: Varför behöver man ta hjälp av ett ombud?

Svar: För att öka chanserna få ett hållbart och brett skydd som fungerar i längden och för att få hjälp att behålla sina rättigheter. Det är det vi är bäst på och sysslar med dagligen.

Fråga: Har ni tystnadsplikt?

Svar: Ja.

Filnamn Storlek Hämta
Så enkelt ökar du värdet i dina varumärken 0,22 MB

Kontakta Noréns Patentbyrå AB

E-post Telefon Webbplats Adress
norens@norens.se 08-545 874 00 www.norens.se Narvavägen 12
Stockholm

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: