Nästa Evenemang

Om Verksamt.se och finansiering

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan information och e-tjänster för dig som ska starta ett företag eller driver ett företag. Här finns information och inspiration om finansiering, och till höger hittar du smarta länkar direkt till merläsning om finansiering.

Du kan logga in med din e-legitimation i våra e-tjänster och bland annat registrera ditt företag, ändra företagsnamn, ansöka om godkännande för F-skatt och skapa din personliga affärsplan.

Under rubrikerna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla på Verksamt.se hittar du information, räkneverktyg och länkar till fördjupad information på andra webbplatser. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om finansiering.

När du söker finansiering för ditt företag rekommenderar vi merläsning hos följande offentliga aktörer som är experter på finansiering av olika slag.

Almi erbjuder kompletterande lån till din investering. Hjälper dig även med riskkapital och rådgivning.

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp med att få din affärsidé prövad samt stöd vid start av företag.

Tillväxtverket genomför insatser för produktutveckling i befintliga företag.

Regionala bidrag kan du söka via Länsstyrelsen eller Regionförbundet.

VINNOVA har flera program särskilt inriktade mot små och medelstora företag som vill utveckla innovationer.

CONNECT hjälper dig som entreprenör att förbättra din affärsstrategi, paketera din affärsidé och komma i kontakt med investerare.

Hos PRV kan du få vägledning i hur du ska omsätta företagets immateriella tillgångar

Hos Exportkreditnämnden kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning i exportaffärer.

Enterprise Europe Network erbjuder information och rådgivning när du vill ansöka om EU-stöd eller hitta internationella samarbetspartners.

Nopef finansierar förstudier inför etablering i länder utanför EU och EFTA.

Swedfund erbjuder etableringsstöd och riskkapital för investeringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Energimyndigheten erbjuder villkorslån för dig som har en energismart innovation.

Om du planerar att starta eller utveckla ett företag på landsbygden kommer du att kunna söka pengar söka inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Naturvårdsverket erbjuder dig som företagare projektfinansiering genom EU-kommissionens finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE.

NEFCO beviljar lån och finansierar miljöprojekt i hela den nordiska regionen.

Fouriertransform är ett statligt företag som investerar i tillverkningsindustrin.

Industrifonden erbjuder riskkapital till små och medelstora svenska företag med potential att växa internationellt.

Inlandsinnovation investerar i företag i norra Sveriges inland som vill växa internationellt.

Norrlandsfonden finansierar utveckling och expansion av såväl nya som etablerade företag i Norrland.

Business Sweden erbjuder hjälp som täcker hela processen från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats.

Frågor och svar om finansiering

 

Fråga: Var hittar jag finansiering när jag ska starta eget företag?

Svar: Det finns inga generella bidrag att söka för dig som startar ett företag, men under vissa villkor finns det möjlighet att få stöd i form av pengar, till exempel om du ska starta ett företag på landsbygden eller om du är arbetslös.

Det finns också bidrag som är möjliga att söka om du är bosatt i vissa delar av Sverige. Ta kontakt med din länsstyrelse eller ditt regionförbund om vilka möjligheter som finns i just din region. Om du har svårt att få ett vanligt banklån kan Almi vara ett alternativ. Här hittar du länkar till aktörer som kan hjälpa dig med finansiering när du ska starta eget företag.

Fråga: Hur hittar jag finansiering för produktutveckling och innovation?

Svar: Här hittar du offentliga aktörer som kan hjälpa dig med finansiering om du ska utveckla en vara, en tjänst eller en innovation.

Fråga: Hur hittar jag finansiering för företagets tillväxt?

Svar: Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens? Då kan det finnas offentlig finansiering att söka som kompletterar det egna kapitalet och banklån. Bidragen har ofta regionala begränsningar.

Här hittar du länkar till aktörer som kan hjälpa dig med finansiering när ni ska växa

Fråga: Hur hittar jag finansiering när företaget ska exportera eller etableras utomlands?

Svar: Ska du sälja till utlandet eller etablera ditt företag i ett annat land? Vid exportsatsningar kan ditt företag få både ekonomisk hjälp och praktisk rådgivning om hur du ska gå tillväga.

Här hittar du länkar till aktörer som kan hjälpa dig med finansiering när företaget ska exportera eller etableras utomlands 

Fråga: Var hittar jag information om rätt offentlig finansiering?

Svar: Läs avsnittet om offentlig finansiering på Verksamt.se för att hitta rätt myndighet eller aktör du ska vända dig till. Beroende på om det är produktutveckling, regional satsning eller internationalisering finns det olika typer av finansiering och stöd. I norra Sverige och andra glesbygdsområden främjas näringslivsutveckling av regionalpolitiska skäl för att uppnå tillväxt och ökat företagande.

Fråga: Vad ska jag tänka på när jag söker offentlig finansiering?

Svar: Du bör förbereda dig väl inför en ansökan om offentligt stöd. Du kan aldrig förvänta dig att få hela din investering finansierad av någon myndighet eller organisation. Vid de tillfällen du kan få stöd krävs ofta att du själv kan finansiera minst hälften eller mer av investeringen via din bank eller någon annan finansiär.

Du måste alltid redovisa en affärsplan för den som behandlar din ansökan om stöd. En väl genomarbetad affärsplan som visar vad du ska göra, hur du ska göra det och hur resten av kapitalbehovet ska finansieras ökar dina chanser att hitta en finansiär. Affärsplanen är en viktig del i de förhandlingar du kommer att ha med finansiärer.

Ta alltid kontakt med den myndighet eller organisation som beslutar om det aktuella stödet. De vet alltid exakt vad som gäller.

Fråga: Varför finns det inte fler bidrag att söka?

Svar: De bidrag och lån som staten erbjuder har en marknadskompletterande roll och ska inte konkurrera med privata aktörer som erbjuder finansiering. Att söka finansiering på den privata marknaden kan därför vara både enklare och effektivare. De privata alternativen, som till exempel banker, riskkapitalbolag och kreditinstitut, är dessutom fler och äger mer kapital.

Fråga: Vilka konsekvenser kan offentlig finansiering få för ditt företag?

Svar: Stöd som du får för att samverka i projekt med andra företag gör att du förbinder dig att delta i samarbetet. Du är skyldig att redovisa vad du har använt pengarna till. Du ska också kunna visa att målet med stödet eller lånet har uppfyllts. Den myndighet eller organisation som beviljar dig finansiering kan även ha synpunkter på ditt projekt och hur det genomförs.

Ta alltid kontakt med den myndighet eller organisation som beslutar om det aktuella stödet. De vet alltid exakt vad som gäller.

Lär dig hur finansieringsformerna fungerar

Vilken finansiering passar ditt företag? I den här podcasten får du veta hur de olika finansieringsformerna fungerar.

Verktyg

Räkna ut total lönekostnad för företaget

Här kan du räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för ditt företaget baserat på den anställdes lön och ålder.


0

Semesterersättning per semesterdag enligt sammalöneregeln är: