Meny

Stockholm City · Johara Khattab

Johara-Khattab-Teach4life

Johara Khattab

Teach4Life

Nominering: Johara har ett brinnande engagemang för varje elevs rättighet att få en likvärdig skolgång. Med eleven i fokus utgår hon från där eleven befinner sig och handleder eleven genom kunskapsresan. Hennes kompetens utgår alltid från aktuell forskning och beprövad erfarenhet för att möta de utvecklingsbehov som finns i de olika skolformerna. Joharas roll som skolutvecklare har alltid byggt på att nyckeln för att lyckas med förändringsprocessen är att alla på skolan är delaktiga i dess syfte och vad målen är och vet hur just de ska gå tillväga. Teach4Life tar sig an uppdrag som leder till en verklig förändring. Fokus är kompetenshöjning för pedagoger samt skolledare som genererar en högre måluppfyllelse och innebär en investering i vår framtid, det vill säga eleverna. Där eleverna får ett helhjärtat fokus finns Johara med Teach4Life redo att lära och att skapa lärande för livet.

Nominerad av: Vinnare i Stockholm Nord,

Kommentera och berätta varför just den här företagaren ska vinna Stjärnföretagaren 2019

Stäng

Stjärnföretagaren 2019