Nästa Evenemang

Ebbikassanbild

Ebb i kassan? Lugn, vi hjälper dig att se över dina kostnader

Många gånger är det enklare att skala av kostnader än att sälja för mer för att få effekt på resultatet.

Se över dina kostnader
Börja med att se över dina kostnader. Många gånger är det enklare att skala av kostnader än att sälja för mer för att få effekt på resultatet.

Fakturera så fort som möjligt
Fakturera varor och tjänster så fort som möjligt. Ändra betalningsvillkoren från exempelvis 30 dagar till 10 eller 14 dagar när du skriver nya avtal. Tänk också på att skicka betalningspåminnelse så fort en faktura har förfallit. Om du har en stor leverans där slutleveransen ligger långt fram i tiden kan du be din kund betala en del av beloppet i förskott.

Höj kontokrediten
Ett sätt att förbättra likviditeten är att höja företagets kontokredit. Men tänk på att det kostar att ha kredit och att du måste betala ränta. Dessutom är det olönsamt att ha en kontokredit som alltid är utnyttjad. Då är det bättre att ha motsvarande skuld som ett vanligt lån till lägre ränta.

Leasa inventarier
Utred gärna om det kan löna sig att hyra eller leasa inventarier istället för att äga dem. Leasing är i de flesta fall ett dyrare alternativ än köp, men kan vara intressant i uppstartsfasen och för exempelvis inventarier som du inte utnyttjar fullt ut. Var uppmärksam på eventuella bindningstider.

Förläng dina leverantörskrediter
Försök alltid förhandla fram bättre villkor med dina leverantörer. Om leverantören gärna vill sälja och själv har god likviditet kanske du kan förlänga kredittiden från 30 till 45, 60 eller 90 dagar. Du får dock räkna med att säljaren kompenserar genom att ta ut ett något högre pris. Det kan också vara värt att försöka avtala med leverantörerna att de får betalt först när du har fått betalt från din kund.

Håll koll på din preliminärskatt
Om du får mindre intäkter än du tidigare har beräknat kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration (till Skatteverket) med ändrade uppgifter, så att du inte behöver betala för hög preliminärskatt. Tänk på att du måste betala restskatt senare om du betalar för lite skatt under året.

Sälj av tillgångar
Att sälja tillgångar är ingen långsiktig lösning, men kan förbättra likviditeten på kort sikt.

Vänd dig till Kronofogden
Om du inte får betalt – vänta inte utan vänd dig till Kronofogden för att få din fordran fastställd så snart som möjligt.

 

Källa: verksamt.se

Annons 2

Om bloggen

Lisas textbyrå är en kommunikationsbyrå som har fokus på affärsdrivande innehåll i digitala kanaler.

Följ mig

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6