Nästa Evenemang

20 tips om finansiering för företag

Finansiering är ett av de viktigaste momenten i företagandet, men det finns många fallgropar. I den här guiden hjälper Peter Tovman dig att undvika dem – samtidigt som han berättar om de viktigaste aspekterna när du väljer finansieringsform i ditt företag.

Bank

– Ta in offerter från olika banker. Förhandla om räntevillkor, borgensåtaganden, låneformer.
– Välj i första hand den bank som kräver minst personlig borgen, det kan vara bättre att betala lite mer i ränta och ha en mindre personlig borgen.
– Gör en riskkalkyl: Hur mycket förlorar du privatekonomiskt vid en konkurs? Var går din smärtgräns? Ta inte på dig mer borgensåtaganden än att du klarar din privatekonomiska situation vid en konkurs.
– Låna så lite pengar som möjligt.

Läs även Kapital till företaget – Banklån

Kassaflödet

– Om du säljer tjänster som sträcker sig över en längre tidsperiod hos kunden, se till att kunden betalar löpande under uppdragets genomförande och inte först när uppdraget är genomfört.
– Om du säljer produkter som du skall tillverka, se till att kunden betalar ett förskott som täcker åtminstone inköp av tillverkningsmaterial och så mycket som möjligt av de fasta kostnaderna.
– Prioritera de uppdrag där kunden är beredd att betala förskott och/eller i etapper innan slutleverans.
– Låt inte kundfordringarna bli för gamla. Betrakta kundfordringarna som färsk frukt som blir dålig snabbt.
– Ha rutiner som bevakar kundfordringarna så att de inte blir för gamla.
– Följ upp likviditeten kontinuerligt med några enkla nyckeltal.
– Du måste förhandla med kunder och leverantörer om villkoren. Sätt upp förhandlingsmål, ge dig inte, utan det är bara att förhandla på tills du känner att du har kommit rimligt långt i förhandlingarna.

Externa ägare

Om du måste ta in externa ägare redan från start, därför att verksamheten kräver finansiering för utveckling av t.ex. produkter eller inköp av utrustning:
– Vilka investeringar har de gjort tidigare? Hur har dess utvecklats?
– Vilka företag är de aktiva i nu?
– Vad tillför de företaget, förutom kapital? Styrelsemedverkan? Kundkontakter? Leverantörer?
– Fundera igenom vad du vill få ut av ägaren, förutom kapital.
– Har du externa ägare så måste avtal upprättas mellan er, här måste du anlita en jurist som hjälper dig.

Läs även Kapital till företaget – Riskkapital

Rörliga kostnader

– Undvik fasta kostnader, genom rörliga kostnader kan du anpassa din kostnader efter intäkterna. På så sätt klarar du att ekonomiskt hantera svängningar när det gäller intäkter.
– Anlita underkonsulter och timanställda medarbetare i stället för anställa fast från början. Därefter kan du så småningom anställa medarbetare när kassaflödet är stabilt nog över tiden för att betala löner.

Ditt viktigaste kapital

– Ditt viktigaste kapital vid starten av ditt företag är inte kapitalet i pengar, utan din kompetens i form av kreativitet och förhandlingsförmåga.

Peter Tovmans bok ”Finansiering: en handbok i hur du finansierar ditt företag – från start till notering” utkom i april 2008.

Här kan du läsa om andra sätt att skaffa kapital till ditt företag

Kapital till företaget – Bidrag
Kapital till företaget – Affärsänglar
Kapital till företaget – Riskkapital
Kapital till företaget – Banklån

Vad säger Wikipedia om finansiering?

Artiklen är skriven 2008.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6