Nästa Evenemang

10 steg till perfekt bokföring

Bokföringen är många företagares skräck (din?). Tråkigt, svårt, ja, det finns många epitet som nyföretagare sätter på detta måste. Men, vad är problemet egentligen? Så speciellt svårt är det faktiskt inte att sköta bokföringen i det lilla företaget. Så länge man vet hur man gör, vill säga. Vi ger dig 10 tips som underlättar. Läs, lär och bokför!

Planera din bokföring
Tänk igenom hur din bokföring ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.

Ta råd
Fråga vänner och bekanta som har företag hur de gör med sina papper och sin bokföring. Många har varit i din situation tidigare och det är onödigt att uppfinna hjulet igen. Någon av dina vänner kanske till och med vill hjälpa dig!

Ordning & Reda
Sätt in bokföringsunderlaget varje dag i en pärm. Då blir det enklare att bokföra alla transaktioner på rätt datum. Du kommer tacka dig själv den dagen du har bråttom och snabbt behöver information.

Allt ska bokföras
Du måste föra bok över alla ekonomiska transaktioner i företaget. Med en transaktion menas när du till exempel köper eller säljer något eller tar ett lån. Skjut inte upp bokföringen som nyföretagare. Om du redan från början har en ordnad bokföring sparar du både tid, pengar och onödigt extraarbete.

Bokföringsmetod – Vad är faktureringsmetoden?
Med faktureringsmetoden ska du bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det är möjligt. Affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden

Bokföringsmetod – Vad är kontantmetoden?
Har du en enskild firma och en nettoomsättning under 3 miljoner har du möjlighet att välja mellan två bokföringsmetoder, faktureringsmetoden och kontantmetoden. Kontantmetoden är en enklare metod än faktureringsmetoden och innebär att du bokför inköp och försäljning när betalningen sker. Vid räkenskapsårets utgång måste du dock bokföra alla obetalda skulder och fordringar.

Gör avdrag i verksamheten
Som nyföretagare har du oftast många frågor om vilka avdrag du får göra. Huvudregeln är att du får göra avdrag för sådant som krävs för att du ska kunna upprätthålla verksamheten.

Räkenskapsår
Ett räkenskapsår är för enskilda firmor alltid samma som kalenderåret, förutom när du startar ditt företag. Då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt, men inte längre än upp till 18 månader.

Årsbokslut
När ett räkenskapsår är slut ska du göra ett årsbokslut. Ett årsbokslut består av resultat- och balansräkning. Från och med 1 januari 2007 gäller nya bokföringsregler som innebär att alla företag ska upprätta ett årsbokslut

Använd ett bokföringsprogram
Med hjälp av ett bokföringsprogram sparar du mycket tid och får bättre kontroll och översikt över företagets ekonomi. Dessutom finns det ofta färdiga rapporter som du kan använda för rapportering till myndigheterna. Välj ett program som ger dig möjlighet att välja bokföringsmetod så slipper du byta program när dina behov ändras.

Relaterat innehåll

Annons 1

Verktyg

Snabbaste sättet att räkna ut momsen!

Fyll i ett av beloppen (inklusive eller exklusive moms) och du ser vad det motsvarar (exkl. eller inkl. moms).

Gå till våra verktyg

Annons 3

Annons 4

Annons 5

Annons 6