BETA

Hemligheterna bakom framgångsrika ledare

28 mars, 2014

För att bygga ett företag av högsta klass måste du...

För att bygga ett företag av högsta klass måste du vara en ledare i mästarklass. Och vad innebär det? Gurun Jim Collins har i sin bok Good to Great studerat företag som presterat utöver det vanliga, och kommit till slutsatsen att de leds av ”nivå 5-ledare”. Vi bjuder dig på hans bästa tips som gör dig till en framgångsrik ledare. 

En nivå 5-ledare har en unik kombination av beslutsamhet och ödmjukhet. De är de första att acceptera skulden för misstag, och de sista att ta på sig äran för framgång. Collins menar också att de ofta är blyga men orädda när det gäller att fatta beslut – särskilt sådana som de flesta andra människor anser riskfyllda.

Fem snabba som gör dig till en framgångsrik ledare
– Utveckla ödmjukhet
– Be om hjälp
– Ta ansvar
– Utveckla disciplin
– Hitta rätt personer
– Led ditt företag med passion

Enligt Collins finns det fem nivåer av ledarskap, där ledare på Nivå 5 finns i de företag han undersökt och som verkligen lyckats över tid. Du behöver inte gå igenom varje nivå för att bli en framgångsrik ledare, men du måste ha den kompetens och kapacitet som finns på varje nivå för att lyckas.

Nivå 1: Bidra med kunskap
Nivå 1-ledaren besitter och delar med sig av användbar kunskap, kompetens, goda arbetsvanor och har talang och färdigheter som behövs för att göra ett bra jobb.

Nivå 2: Hjälpa teamet att lyckas
Nivå 2-ledaren använder sina kunskaper för att uppnå gruppens mål. Ledaren ser till att arbeta effektivt, produktivt och framgångsrikt med andra människor i sitt företag.

Nivå 3: En kompetent chef
Nivå 3-ledaren lär sig att organisera människor och resurser effektivt för att nå fastställda mål.

Nivå 4: En effektiv ledare
Nivå 4-ledaren har som främsta uppgift att sporra en avdelning eller organisation för att uppfylla mål efter en tydlig och övertygande vision.

Nivå 5: Nivå 5-ledare
När du har alla förmågor som de övriga nivåerna besitter samt en unik blandning av ödmjukhet och professionell vilja, då är du en ledare i mästarklass.

Viktiga ledarstrategier enligt Jim Collins
– Vid minsta tvekan – anställ inte. Glöm aldrig att det är människorna som är den absolut viktigaste nyckeln i ditt företag. Ledarens förmåga att hitta och behålla rätt människor kommer vara avgörande för om ett företag blir ett mästarföretag eller inte.

– Agera direkt. En ledares främsta uppgift är att agera när något inte går som planerat. Detsamma gäller när anställda inte presterar.När du vet att en person inte passar på en position, se då till att agera direkt. Innan det kostar allt för mycket i pengar, tid och energi.

 

Jim Collins är författare till bästsäljande böckerna “Good to Great”, “Built to Last” och “How the Mighty Fall”. Collins är vår favoritguru inom ledarskap, och hans böcker är måsteläsning.
Försäljning & Lönsamhet
5 avgörande säljtips – från bokning till avslutad affär
Digitalisering
Foto av: iStock
5 trender ditt företag måste ha koll på 2020