BETA

Så hittar du rätt finansiering för ditt företag

2 april, 2014

”Med all tid jag lagt på att söka EU-bidrag skulle det förmodligen lönat sig att istället tagit ett extraknäck på McDonalds”, säger en anonym företagsledare från Lund. Men du kan faktiskt hitta rätt finansiering med rätt profil, idé och vilja - entreprenören och finansieringsexperten Johan Olson lär dig hur.

Det viktiga är att du vet vad du vill, hur du skall genomföra det och vad det till slut ger i avkastning. Bidragsgivare kräver ofta inte något tillbaka, medan annan finansiering som lån eller riskkapital kräver en väl utarbetad plan på hur pengarna ska betalas tillbaka med ränta.

Banker och statliga långivare har tydliga räntesatser medan en affärsängel eller en Venture Capital-aktör (VC) har helt andra avkastningskrav, inte sällan 3-5 gånger insatsen på lika många år.

1. I vilken ordning ska jag söka pengar?
Starta med lokala representanter för staten så som ALMI/Innovationsbron och därefter Länsstyrelserna/regionerna samt statliga organisationer som Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten etc. Glöm inte att även stiftelser kan vara ett alternativ.

När du uttömt dessa finns det nordiska och europeiska alternativ att söka. Då börjar det bli avancerat och tidsödande. Det tar långt tid att sätta sig in i systemet och ofta är ”lobbying” en naturlig del av detta arbete och det går därför åt mycket tid och resurser om man vill lyckas.

Det privata kapitalet är ofta relativt okomplicerat. Det förutsätter dock att du som ägare är beredd att släppa in någon annan i verksamheten och dela med dig av både framtida vinster och beslutanderätt. Det kräver dessutom total öppenhet! Börja då med affärsänglar. De investerar som regel aldrig mer än 500 000 kronor per person och ofta vill de inte vara fler än 3-4 personer per affär. Det gör att dessa pengar förvisso är både dyra och relativt små men de kan ha ett mycket stort värde i kontakter och erfarenhet.

Skulle du vara i behov av större summor (över 10 miljoner) bör du vända dig till Venture Capital-företagen eller specifika fonder/stiftelser. Steget mellan affärsänglar och VC är det svåraste då det ofta inte finns vare sig bidrag eller privat kapital för detta gap. Mitt råd är att planera så att du inte hamnar här!

Sist men inte minst vill jag nämna möjligheten att söka pengar på den öppna marknaden, det vill säga via en börsintroduktion. Det lämpar sig bra om du har hög teknisk höjd. Oavsett vad du önskar så ta hjälp av experter om du är osäker, för det lönar sig alltid! Du bör vara medveten om att alla typer av ansökningar tar tid och kräver mycket eget arbete, och det kan ta långt tid innan du får det beviljat. Uthållighet är därför viktigt.

2. Vad kan jag söka bidrag för?
Det finns ingen direkt begränsning för vad man kan söka bidrag för men bidragen har ofta specifika utlysningar. Det finns därför inte alltid något för just det du vill göra. Som regel finns det offentliga bidrag, lån och investeringskapital för följande områden:

– Investering i lager och maskiner
– Utveckling av idéer och innovationer
– Utveckling av företaget och personalen
– Export
– Patent (IPR)
– Konsulthjälp

3. Hur söker jag?
Jag rekommenderar dig att alltid börja med att söka stöd från Sverige och svenska myndigheter. EU-stöden är avsevärt svårare och kräver mer eller mindre att du tar hjälp om du är osäker. Konsulter har uppbyggda nätverk och kan lätt få tag i rätt personer och information. Ofta blir det både billigare och enklare. Konsulter kan anlitas för större ansökningar med stöd från Svenska staten och EU.

 

Johan Olson är entreprenör och expert inom offentlig finansiering till mindre bolag. Har under många år hjälpt utvecklingsbolag med finansieringen av nya produkter och tjänster.

 
Försäljning & Lönsamhet
5 avgörande säljtips – från bokning till avslutad affär
Digitalisering
Foto av: iStock
5 trender ditt företag måste ha koll på 2020